ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์งามยามดีประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2564

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์งามยามดีประจำเดือนมกราคม ประจำปี 2564

ฤกษ์ออกรถ หากใครวางแผนจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ทั้งบุญขึ้นบ้านใหม่ ซื้อรถใหม่ หรือทำพิธีมงคลต่าง ๆ โดยกำลังมองหาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ประจำเดือนมกราคม ปี 2564 นี้ล่ะก็เรามีฤกษ์ดีฤกษ์มงคลมาแนะนำกัน

เริ่มต้นด้วยฤกษ์ดี ๆ สิ่งมงคลก็จะตามมาฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ปี 2564 เดือนมกราคมเหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญ ๆ ต่าง ๆ หากเราดำเนินการตามวันนั้น ๆ จะยิ่งเสริมสิริมงคลให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ต่าง ๆ

1) ออกรถยังไงให้ปัง ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่เดือนมกราคม ปี 2564

 • 1 มกราคม 2564
 • 4 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 9 มกราคม 2564
 • 11 มกราคม 2564
 • 14 มกราคม 2564
 • 15 มกราคม 2564
 • 17 มกราคม 2564
 • 21 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564
 • 29 มกราคม 2564
 • 31 มกราคม 2564

ฤกษ์ออกรถ

2) คิดจะสร้างครอบครัวให้อบอุ่นต้องดู ฤกษ์แต่งงาน / หมั้น เดือนมกราคม ปี 2564

 • 4 มกราคม 2564
 • 8 มกราคม 2564
 • 16 มกราคม 2564
 • 21 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564

3) อยากมีเจ้าตัวน้อยต้องดูฤกษ์ผ่าคลอด – ทำกิฟต์ – ฝังตัวอ่อน เดือนมกราคม ปี 2564

1 มกราคม 2564

 • 3 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 9 มกราคม 2564
 • 11 มกราคม 2564
 • 15 มกราคม 2564
 • 17 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 29 มกราคม 2564

ฤกษ์ออกรถ

4) ฤกษ์เดินทางไกล เดือนมกราคม ปี 2564

 • 1 มกราคม 2564
 • 3 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 9 มกราคม 2564
 • 11 มกราคม 2564
 • 14 มกราคม 2564
 • 15 มกราคม 2564
 • 21 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน เดือนมกราคม ปี 2564

 • 1 มกราคม 2564
 • 2 มกราคม 2564
 • 3 มกราคม 2564
 • 4 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 8 มกราคม 2564
 • 14 มกราคม 2564
 • 15 มกราคม 2564
 • 16 มกราคม 2564
 • 18 มกราคม 2564
 • 21 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 25 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564
 • 29 มกราคม 2564
 • 31 มกราคม 2564

6) ฤกษ์ขอเจรจา / ทำสัญญา เดือนมกราคม ปี 2564

 • 3 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 8 มกราคม 2564
 • 9 มกราคม 2564
 • 11 มกราคม 2564
 • 14 มกราคม 2564
 • 15 มกราคม 2564
 • 16 มกราคม 2564
 • 17 มกราคม 2564
 • 21

  มกราคม 2564

 • 23 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564
 • 29 มกราคม 2564
 • 31 มกราคม 2564

7) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ เดือนมกราคม ปี 2564

 • 2 มกราคม 2564
 • 4 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 8 มกราคม 2564
 • 15 มกราคม 2564
 • 16 มกราคม 2564
 • 17 มกราคม 2564
 • 18 มกราคม 2564
 • 21 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 25 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564

8) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง) เดือนมกราคม ปี 2564

 • 1 มกราคม 2564
 • 2 มกราคม 2564
 • 3 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 9 มกราคม 2564
 • 14 มกราคม 2564
 • 15 มกราคม 2564
 • 17 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564
 • 29 มกราคม 2564
 • 31 มกราคม 2564

ฤกษ์ออกรถ

9) ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน เดือนมกราคม ปี 2564

 • 1 มกราคม 2564
 • 3 มกราคม 2564
 • 4 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 8 มกราคม 2564
 • 9 มกราคม 2564
 • 11 มกราคม 2564
 • 16 มกราคม 2564
 • 21 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564
 • 29 มกราคม 2564
 • 31 มกราคม 2564

10) ฤกษ์ของการขอความรัก เดือนมกราคม ปี 2564

 • 1 มกราคม 2564
 • 3 มกราคม 2564
 • 7 มกราคม 2564
 • 8 มกราคม 2564
 • 9 มกราคม 2564
 • 11 มกราคม 2564
 • 14 มกราคม 2564
 • 16 มกราคม 2564
 • 21 มกราคม 2564
 • 23 มกราคม 2564
 • 28 มกราคม 2564
 • 29 มกราคม 2564

ที่มา : horoscope

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของตัวเลข
** เลขมงคลรายวัน – ศาสตร์เลขมงคล – แนะเลขมงคล – เลขความฝัน – ตรวจเลข **
ที่นี่ lekmongkol.com

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴