ศาสตร์เลขมงคล : วันลอยกระทง 2563

ศาสตร์เลขมงคล : วันลอยกระทง 2563

ศาสตร์เลขมงคล : วันลอยกระทง 2563

“วันเพ็ญเดือน 12 น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง” ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลวันลอยกระทงของปีนี้ ที่ปีนี้จะตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวันลอยกระทงของปีนี้จะตรงกับวันฮัลโลวีนพอดีเชียว

ความเป็นมา

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงโดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีพัฒนาไปใช้วัสดุอีกหลายอย่าง เช่น กระดาษ หรือขนมปัง ที่ยังถือเป็นการให้อาหารปลาไปในตัวอีกด้วย

loykrathong-2563
cover-loykrathong-2563-festival

และรู้หรือไม่ว่าประเพณีลอยกระทงนั้นไม่ได้มีแต่ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีประเพณีลอยกระทงเช่นกัน แต่แตกต่างกันไปตามบริบท หรือรายละเอียด

สำหรับประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น

 

 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของตัวเลข
** เลขมงคลรายวัน – ศาสตร์เลขมงคล – แนะเลขมงคล – เลขความฝัน – ตรวจเลข **
ที่นี่ lekmongkol.com

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴